Wij staan voor daadkrachtig
advies en creatieve oplossingen
bij aan- en verkoop van bedrijven.
Finc Corporate Finance begeleidt ondernemers uit Midden-Brabant bij:
  • Het aan- en verkopen van onderneming(en)
  • Het bepalen van de ondernemingswaarde
  • Het oplossen van geschillen tijdens overnametrajecten
  • Het zoeken van de juiste opvolger bij een familiebedrijf
  • Het verkoopklaar maken een onderneming

Due Diligence onderzoek; ook bij MKB-overnames

De Engelse term ‘due diligence’ betekent letterlijk gepaste zorgvuldigheid. In de wereld van fusies en overnames betekent het ‘boekenonderzoek’ en wordt het ingezet om volledig inzicht te krijgen in een aan te kopen onderneming. Vaak bij grote overnames, maar ook bij bedrijfsovernames in het MKB is een due diligence onderzoek (DD-onderzoek) van onschatbare waarde; het vergroot de kans op een succesvolle overname aanzienlijk en voorkomt dat er op termijn lijken uit de kast komen. Finc Accountants voert jaarlijks diverse due diligence onderzoeken en ervaart in de markt dat MKB’ers nog wel eens de nut en noodzaak van een dergelijk onderzoek onderschatten. Dit terwijl de teleurstelling na aankoop kan voorkomen. Lees hier wat de meerwaarde is van een goed overnameonderzoek.

De organisatie compleet doorgelicht; meestal ‘eyeopeners’ gevonden

Een due diligence onderzoek is een complete gezondheidscheck van de over te nemen onderneming. Het boekenonderzoek richt zich op het vaststellen van de juistheid van de aan de koper gepresenteerde informatie waarbij financiële, fiscale, juridische en commerciële aspecten van de onderneming bekeken worden.

Finc Accountants organiseert dergelijke onderzoeken en voert deze in opdracht uit. Vaak in teamverband met juristen en verzekeringsmaatschappijen. De complete aan te kopen organisatie wordt doorgelicht aan de hand van een aantal vragenlijsten en interviews met management en directie worden gedaan.

Harde financiële cijfers komen op tafel, maar ook cijfers die betrekking hebben op bijvoorbeeld ziekteverzuim werknemers, betalingsgedrag of de klantportefeuille van de onderneming. Een due diligence onderzoek gaat dus een stuk verder dan alleen de financiële huishouding van de onderneming.  Afhankelijk van de aard en de omvang van de over te nemen onderneming kan het onderzoek dus worden aangevuld met een deelonderzoeken naar milieu, veiligheid, HR of IT/security. In het due diligence-rapport worden de sterke en minder sterke kanten van de onderneming beschreven en dat kan leiden tot “eyeopeners” die van groot belang zijn voor de deal.

De bank vraagt erom of toch niet?

Heeft de aankopende partij een financiering nodig, dan zal in merendeel van de gevallen de financier, de bank, vragen om een conveniërend rapport, een rapport waaruit de financier kan opmaken of de overname een verstandige keuze is. Wat blijkt uit de dagelijkse praktijk bij Finc Accountants is dat bij kleinere overnames (< 1 mio euro) er vaak toch geringe informatie wordt gevraagd of een onderzoek niet noodzakelijk wordt geacht. Met alle risico’s van dien als de koop doorgaat. Na verloop van tijd kan alsnog blijken dat cruciale informatie is achtergehouden en vervelende zaken aan het daglicht komen. Dat is iets wat je als ondernemer niet wilt en te allen tijde tracht te voorkomen. Dit gebeurt nog wel eens bij ‘management buy-in’ waarbij de inkopende werknemer ervan uit gaat alles te weten van de onderneming van zijn werkgever. Finc Accountants adviseert daarom altijd om een due diligence onderzoek te doen. Ook een kleine overnamecheck vanuit de potentiële koper levert vaak al waardevolle informatie op.

Onderzoek basis voor koopovereenkomst

Het is belangrijk dat in de koopovereenkomst exact beschreven staat wat er is onderzocht tijdens het DD-onderzoek. De verkoper heeft namelijk informatieplicht en de koper bepaalt welke informatie hij/zij wil hebben (onderzoeksplicht). Komen er op termijn zaken boven tafel die bekend hadden moeten zijn, dan kunnen er juridische stappen volgen. Dus niet alleen het onderzoek zelf is van cruciaal belang, maar ook de vastlegging in de koopovereenkomst met daarin beschreven welke informatie is verstrekt.

Voer dus altijd een DD-onderzoek uit wanneer je als ondernemer een belangrijke investeringsbeslissing gaat nemen. Belangrijk is ook dat in de “letter of intent” staat dat de uitkomst van het overnameonderzoek een ontbindende voorwaarde kan zijn of tot aanpassing van de transactievoorwaarden kan leiden. Bijvoorbeeld het aanpassen van de koopsom of het opnemen van vrijwaringen en/of garanties.

Een due diligence onderzoek laten uitvoeren?

Bent u op overnamepad en wenst u meer informatie over het laten uitvoeren van een due diligence onderzoek, neem vrijblijvend contact met ons. Onder het genot van een kop koffie lichten we graag toe hoe we een dergelijk onderzoek voor u kunnen uitvoeren. Voor meer informatie of het maken een afspraak bel met Edward Gaakeer RA via 0416 - 675 150 of edward@fincaccountants.nl

Bekijk hier actuele case

Edward Gaakeer RA
M 06 53 39 04 99
T 0416 67 51 50
Dennis Ligthart AA
M 06 53 74 27 53
T 0416 67 51 50

Waarom Finc Corporate Finance

Altijd met oog voor u als klant en uw omgeving
Betrouwbaar en met zorg voor uw belangen
Sterk in netwerken en met kennis van de regio
Daadkrachtig advies van toekomstgerichte specialisten

Meld u aan voor actuele nieuwsberichten