Wij staan voor daadkrachtig
advies en creatieve oplossingen
bij aan- en verkoop van bedrijven.
Finc Corporate Finance begeleidt ondernemers uit Midden-Brabant bij:
  • Het aan- en verkopen van onderneming(en)
  • Het bepalen van de ondernemingswaarde
  • Het oplossen van geschillen tijdens overnametrajecten
  • Het zoeken van de juiste opvolger bij een familiebedrijf
  • Het verkoopklaar maken een onderneming

Bedrijf kopen: waardering onderneming belangrijke factor voor financiering

Bent u op overnamepad en heeft u een bedrijf in het vizier? Dan is het bepalen van de waarde van de deze onderneming een belangrijke stap. De waardebepaling heeft u uiteindelijk ook nodig voor het verkrijgen van financiering voor uw overname.

De waarde is gebaseerd op de toekomstverwachtingen van de over te nemen onderneming.

Voor u als ondernemer is het lastig om de waarde van uw onderneming vast te stellen. Als koper staat u op afstand van de eventueel aan te kopen onderneming. U heeft tenslotte een grote informatieachterstand ten opzichte van de verkopende partij. Daarnaast ontbreekt het u waarschijnlijk aan kennis om de waarde te bepalen.

Waardering is geen snelle rekensom
Laat u niet verleiden tot allerlei kant-en-klare online waarderingsprogramma’s. Een goede waardering is meer dan een snelle ‘rekensom’. Het is raadzaam om een waardebepaling te laten maken door specialisten. Het waarderen van een onderneming vraagt namelijk om specifieke financiële en marktkennis. Daarnaast zijn er ook veel verschillende waarderingsmethoden die specialisten hanteren.

Uiteindelijk komt het natuurlijk aan op het hebben van een goed (financieel) inzicht in de onderneming, maar ook op het hebben van aan- en verkoopervaring. Waarderingsdeskundigen weten zo voor u een kwalitatief goede waardering op papier te zetten met een evenzo belangrijke onderbouwing van de waarde. Want uiteindelijk zegt een bedrag weinig. Alleen met een goede toelichting op de waardebepaling weet u waar u aan toe bent en potentiële financiers dus ook.

Waarde = niet gelijk aan prijs
Vaak is er ook onduidelijkheid over het verschil tussen een waardebepaling en een verkoopprijs. Een bedrijfswaarde is een vast bedrag. De verkoopwaarde, de prijs, daarentegen is meestal een range is met een minimum- en maximumbedrag, de uitkomst van de onderhandelingen. Binnen deze range zal u met de verkopende partij tot een overeenkomst moeten komen. Het hangt dan verder van de onderhandelingen af welke koopsom uiteindelijk tot stand komt. Je zou kunnen zeggen: waarde = rekenen, prijs = onderhandelen.

Het antwoord ligt bij de specialist
Welke methoden bestaan er om een bedrijf te waarderen? En waar moet u specifiek op letten om binnen een redelijke termijn de aankoopsom terug te verdienen? Degene die u het antwoord kan geven, is een corporate finance specialist of een specialist waardebepalingen.

Finc Corporate Finance heeft een team van deskundigen in huis. Wij kunnen u geheel vrijblijvend informeren over de door ons gehanteerde waarderingsmethoden en over de te nemen stappen bij waardering van een aan te kopen onderneming.

Contact

Heeft u concrete plannen of denk u op termijn begeleiding nodig te hebben voor een aankooptraject, neemt u dan gerust contact met ons op. Tijdens een persoonlijk gesprek lichten we graag toe wat we voor u kunnen betekenen.

Bel met Finc Corporate Finance: 0416 - 675 150 of mail:

Dennis Ligthart: dennis@finccorporatefinance.nl

Edward Gaakeer: edward@finccorporatefinance.nl 

Al nieuwsgierig naar welke stappen nodig zijn voor het maken van een bedrijfswaardering bij een overname?

 Bekijk hier alvast een stappenplan 

Edward Gaakeer RA
M 06 53 39 04 99
T 0416 67 51 50
Dennis Ligthart AA
M 06 53 74 27 53
T 0416 67 51 50

Waarom Finc Corporate Finance

Altijd met oog voor u als klant en uw omgeving
Betrouwbaar en met zorg voor uw belangen
Sterk in netwerken en met kennis van de regio
Daadkrachtig advies van toekomstgerichte specialisten

Meld u aan voor actuele nieuwsberichten