Wij staan voor daadkrachtig
advies en creatieve oplossingen
bij aan- en verkoop van bedrijven.
Finc Corporate Finance begeleidt ondernemers uit Midden-Brabant bij:
  • Het aan- en verkopen van onderneming(en)
  • Het bepalen van de ondernemingswaarde
  • Het oplossen van geschillen tijdens overnametrajecten
  • Het zoeken van de juiste opvolger bij een familiebedrijf
  • Het verkoopklaar maken een onderneming

Checklist: inventarisatie en waardebepaling aankoop bedrijf

BENODIGDE INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN INVENTARISATIE EN WAARDEANALYSE AANKOOP BEDRIJF

Voor het uitvoeren van een kwalitatief goede waardering is het noodzakelijk om te beschikken over juiste en complete informatie van de onderneming en de omgeving waarin zij opereert. Onderstaande informatie kan dienen voor de beeldvorming van de te koop aangeboden propositie waarbij geen memorandum vanuit de verkoper beschikbaar is dan wel dat deze onvoldoende inzicht biedt.

 

1.     Financiële informatie

1.     Jaarrekeningen 20.. en 20..;

2.     Tussentijdse cijfers van het lopend boekjaar 20.. (YTD);

3.     De begroting van 20..;

4.     Omzet per klant (top tien) en omzet per maand (seizoensinvloeden) 20.. – 20..;

5.     Investeringsprognoses voor de komende 3 jaar;

6.     Recente (onderhandse) taxatierapporten van roerende zaken, bedrijfsmiddelen, vervoersmiddelen en dergelijke;

7.     Overzicht off-balance financieringen en verplichtingen;

8.     Afgegeven zekerheden, waarborgsommen en verpandingen;

9.     Eventuele normalisaties (buitengewone posten) op de resultaten van 20.. – 20..;

10.  Lijst en ouderdomsanalyse debiteuren, voorraad en crediteuren ultimo 20...

 

2.     Historie van de onderneming

11.  Zijn er in de tussentijd acquisities verricht, hetzij andere ondernemingen opgericht? Zo ja, overnamecontracten.

 

3.     Toekomstverwachtingen

12.  Wat zijn de verwachtingen ten aanzien van de branche in het algemeen (omzetontwikkelingen, resultaatontwikkelingen)?

13.  Wat zijn de toetredingsdrempels die de branche beschermen?

 

4.     Markt(positie) van de onderneming

14.  Waarop onderscheidt de onderneming zich van haar concurrenten + SWOT-analyse?

 

5.     Juridische en fiscale aspecten

15.  Zijn er juridische procedures tegen de onderneming aanhangig of zijn deze te verwachten?

16.  Fiscale structuur; is er met een andere entiteit een fiscale eenheid?

17.  In – en verkoopcontracten.

 

6.     Organisatie en personeel 

18.  Een organigram;

19.  Personeelsoverzicht ultimo 20.. (functie, geslacht, geboortedatum, datum in dienst, aantal uur per week, bruto maandloon);

20.  Mutaties personeelsbestand in 20.. (functie, geslacht, geboortedatum, datum uit dienst, aantal uur per week, bruto maandloon) + reden van weggaan;

21.  Zijn de arbeidvoorwaarden conform een CAO (zo ja welke?);

22.  Overzicht secundaire arbeidsvoorwaarden, bonusregelingen en dergelijke;

23.  Ziekteverzuim 20.. – 20..

 

Kunnen wij u helpen bij het compleet maken van uw inventarisatie en de waardebepaling: neem contact op met Edward of Dennis via: dennis@finccorporatefinance.nl of via edward@finccorporatefinance.nl of via 0416 - 675150. We maken graag tijd voor u vrij!

Edward Gaakeer RA
M 06 53 39 04 99
T 0416 67 51 50
Dennis Ligthart AA
M 06 53 74 27 53
T 0416 67 51 50

Waarom Finc Corporate Finance

Altijd met oog voor u als klant en uw omgeving
Betrouwbaar en met zorg voor uw belangen
Sterk in netwerken en met kennis van de regio
Daadkrachtig advies van toekomstgerichte specialisten

Meld u aan voor actuele nieuwsberichten