Wij staan voor daadkrachtig
advies en creatieve oplossingen
bij aan- en verkoop van bedrijven.
Finc Corporate Finance begeleidt ondernemers uit Midden-Brabant bij:
  • Het aan- en verkopen van onderneming(en)
  • Het bepalen van de ondernemingswaarde
  • Het oplossen van geschillen tijdens overnametrajecten
  • Het zoeken van de juiste opvolger bij een familiebedrijf
  • Het verkoopklaar maken een onderneming

Klachtenregeling

Finc Corporate Finance kent een klachtenregeling. Indien u klachten of aanmerkingen heeft op het handelen van onze medewerkers of op onze dienstverlening, dan kunt u contact opnemen met onze compliance officer, de heer drs. G. van Grootheest RA. De compliance officer is bereikbaar via compliance@fincaccountants.nl, via ons secretariaat (telefoon 0416 - 67 51 50) of via onderstaande klachtenformulier.

Als u een anonieme klacht wilt indienen, dan verwijzen wij u naar de klokkenluidersregeling.

We gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld en vertrouwelijk behandeld.

Heeft u een klacht? Neem dan contact met ons op. 

Waarom Finc Corporate Finance

Altijd met oog voor u als klant en uw omgeving
Betrouwbaar en met zorg voor uw belangen
Sterk in netwerken en met kennis van de regio
Daadkrachtig advies van toekomstgerichte specialisten

Meld u aan voor actuele nieuwsberichten